Danes smo se na našo pobudo sestali z direktorji obalnih Domov upokojencev in njihovim vodji zdravstvenih služb, kjer smo jih povabil na ogled in seznanitev za možnostjo uporabe naših prostorov za namestitev, v kolikor pride do zaostritve razmere na našem koncu in tudi širše.
Prav tako smo seznanili Občinske uprave obalnih občin in štabe CZ.

Naš naslednji korak pa je bil, da smo ponudili vladi RS naše kapacitete za eventuelno karanteno za vse naše državljane, ki prihajajo iz tujine, predvsem iz tistih bolj kritičnih krajev.

Menimo, da smo se pravilno odzvali na vso to težko situacijo in pokazali našo pripravljenost, da pomagamo.