Danes nas je obiskal direktor Turističnega združenja Portorož, mag. Igor Novel, dogovarjali smo se o sodelovanju predvsem na segmentu, ki ga Dom paraplegikov pokriva in sicer dostopni turizem za gibalno ovirane. Dogovorila sva se, da bo naša struktura oglaševana v vseh turističnih pisarnah Občine Piran tako v tiskovinah, kakor tudi v vseh elektronskih medijih, za agencijske ponudnike, ki so specializirani za ta segment bomo skupaj organizirala študijske skupine oziroma oglede Doma kot tudi vse točke, ki so primerne za dostopni turizem na Obali. Naš dolgoročni načrt je, da se povežemo z vsemi ponudniki te vrste na Obali in širše ter se organizirano predstavimo širši evropski publiki tudi v posebni brošuri ter z video predstavitvijo, kot tudi na vseh socialnih omrežjih.