Po svetu danes, 3.12. zaznamujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Generalna skupščina ga je leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanju za izboljšanje statusa invalidov. Letos ZN spodbujajo invalide k prevzemanju iniciative pri vodstvenih vlogah v družbi kar nekaj naših članic in članov to že sedaj udejanja in je aktivna, kar je lepa vzpodbuda tudi za ostale.