11.07.2019 smo imeli delovni sestanek na Ministrstvu za zdravje RS v Ljubljani, na Štefanovi 5, kjer smo na našo prošnjo in iniciativo tako Zveze paraplegikov kakor tudi Doma paraplegikov predstavili argumente zakaj si želimo pridobiti koncesijo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju obmorske medicinske rehabilitacije in preventivnega zdravljenja za poškodbe hrbtenjače. Glede nato, da imamo vso infrastrukturo, kot tudi opremljeno fizioterapijo, usposobljen kader ob pomoči zunanje-pogodbe zdravnice dr. Antolovič ter zaradi potreb po fizioterapiji na Obali in nenazadnje čakalne dobe, ne vidimo razlogov zakaj nebi Ministrstvo za zdravje bilo pripravljeno podeliti koncesijo. Sedaj smo v fazi pridobivanja vse potrebne dokumentacije, ki jo slednje od nas zahteva. Lahko pričakujemo, da bomo v jeseni podali vlogo in potem počakali na odgovor Ministrstva.

Po zagotovilih državne sekretarke na Ministrsvu za zdravje, primarij Simone Repar Bornšek, bodo poskušali pomagati v smeri iskanja skupne rešitve, mogoče najprej v podelitvi koncesije za samoplačnike in nato koncesije, ki bi bila v javni mreži in plačljiva prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje.