Dom paraplegikov, središče zdravja in počitnic, d.o.o. objavlja razpis za direktorja doma.

Kandidat za direktorja Doma paraplegikov d.o.o. mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da ima vsaj VII. stopnjo izobrazbe;
  • da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne (s področja marketinga, financ, ekonomije), vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela;
  • da predloži program za štiriletno mandatno obdobje;
  • da ima znanje vsaj enega tujega jezika.